Notificare privind confidentialitatea

POLITICA DE PROTECTIE A DATELELOR CU CARACTER PERSONAL SI DE CONFDENȚIALITATE

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.

Castrol Lubricants RO si organizatorul campaniei vă asigură că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate conform GDPR, iar politicile noastre sunt întocmite în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679.

 

Notificare privind protecția datelor

Castrol Lubricants RO (denumită în continuare „Castrol” sau „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet (denumita și „Campanie”) și interesul față de compania și produsele noastre.

 

Castrol si Organizatorul campaniei vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

 

Operatorul

Agentia Advanced Ideas Studio S.R.L.,  este operatorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră.

Datele noastre de contact sunt următoarele: sediul social in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr. 227, Bl. A6, Ap. 3, Sector 3, avand punct de lucru in Bucuresti, Sector 2, Str. Sperantei Nr. 21, Etaj Parter, Ap. 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/14486/2008, Cod Unic de Inregistrare 24386686 

 

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Categorii de date prelucrate

 

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

•    Date de comunicare (de exemplu, nume, prenume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP, act de identitate in copie sau scanare, daca e cazul)

•    Datele achizitiilor de produse

 

Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă și includ, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, acestea fiind o expresie a identității unei persoane.

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele de IP) doar atunci când există o bază legală pentru aceasta, interes legitim, in vederea executarii contractului sau v-ați dat acordul pentru prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal referitor la această chestiune, de exemplu, prin acceptarea expresă în momentul înregistrării sau a autentificării.

 

Prelucrăm datele cu caracter personal

- respectand principiul legalitatii, echitatii şi transparenţei, colectatam în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

-  adecvate scopului pentru care au fost colectate, exacte si pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

 

Scopul prelucrării datelor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi prelucrăm datele cu caracter personal în următorul scop: folosirea platformei online aferenta campaniei “Alege Castrol Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile!”, gasita la adresa web https://premiimagnetice.ro/,in vederea castigarii de premii gasite in respectiva platforma si notificarii asupra modificarilor de Regulament si/sau Termeni si Conditii.

 

Fișiere jurnal (cookies)

De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele fișiere cookies.

Salvăm fișierele jurnal doar pe o perioadă scurtă (13 luni), pentru a determina perturbările și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) și apoi le ștergem. Fișierele cookies ce trebuie gestionate ca dovezi sunt excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmite, în funcție de fiecare caz, autorităților de investigații.

Fișierele jurnal sunt utilizate și în scopuri de analiză (cu sau fără adresa IP completă). Vezi modulul Analiză web.

În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

–    Adresa IP (adresă protocol internet) a terminalului care este utilizat pentru accesarea site-ului web

–    Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Campania (așa-numitul URL de origine sau URL de direcționare);

–    Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Campanie;

–    Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;

–    Data și ora, precum și durata de recuperare;

–    Cantitatea de date transferate;

–    Sistem de operare și informații despre browserul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);

–    Cod stare http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

 

Copii

Această Campanie nu vizează copiii sub 18 ani.

 

Transferul de date

Transferul de date către alți operatori

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți operatari în principal doar când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte are un interes legitim față de transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite în secțiunea Scopul prelucrarii și bazele legale. Terțele părți pot fi și alte companii din grupul Castrol. Atunci când datele sunt transferate unor terțe părți în baza unui interes justificat, acest lucru este explicat în prezenta Politica de Confidentialitate privind protecția datelor.

În plus, datele pot fi transferate către alți operatori când suntem obligați să facem acest lucru conform reglementărilor legale sau ordinelor administrative sau juridice aplicabile.

 

Furnizorii de servicii (generale)

Am angajat furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de marketing, programare, găzduire de date și linii de asistență. Am ales cu grijă acești furnizori de servicii și îi evaluăm periodic, în special în ceea ce privește gestionarea și protecția eficientă a datelor salvate. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să asigure confidențialitatea și să respecte prevederile legale. Furnizorii de servicii pot fi și alte companii din grupul Castrol.

 

Durata stocării, perioade de retenție

În principal, vă stocăm datele atât cât este necesar, în următorul scop: folosirea platformei online aferenta campaniei “Alege Castrol Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile”, gasita la adresa web https://premiimagnetice.ro/, in vederea castigarii de premii gasite in respectiva platforma si notificarii asupra modificarilor de Regulament si/sau Termeni si Conditii pentru o perioada de cel mult 6 luni, exceptie facand obligatiile fiscale.

În toate celelalte cazuri vă ștergem datele cu caracter personal in termen de 60 zile de la incheierea campaniei “Alege Castrol Magnatec cu dublu efect: Protejeaza motorul si Atrage premiile”, cu excepția celor pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, suntem obligați să păstrăm documente precum contracte și facturi pe o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal).